Навчально-методичне забезпечення:

секція арабської мови

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Арабська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська
Освітня програма: Арабська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Робочі програми нормативних дисциплін

Робочі програми вибіркових дисциплін

Силабуси вибіркових дисциплін

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Східна філологія: арабська мова і література, переклад, методика навчання

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська
Освітня програма: Східна філологія: арабська мова і література, переклад, методика навчання