Довідкова інформація

Корпус текстів, словники та довідники online

Електронні джерела та навчальні матеріали

Арабська мова

  1. Аль-Маані, арабсько-арабський тлумачний словник.

  2. Корпус англо-арабських та арабсько-англійських перекладних текстів

  3. Синхронізація дат мусульмунського календаря: Hijri-Gregorian Date Converter.

  4. Арабус: арабсько-російський словник.

  5. ِAl-Jazeera Learning Arabic.

  6. Encyclopedia of Islam, Second Edition.

Ролик підготовлено студентською радою факультету східної і слов’янської філології

Неформальна освіта: нові можливості

Дайджест щодо прав та обов`язків здобувачів освіти у КНЛУ

Антинаркотична брошура