Наукові гуртки

Науковий гурток кафедри:

Іранознавчі студії

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:
кандидат філологічних наук, доцент кафедри східної і слов’янської філології Охріменко М.А

підтримка здобувачів вищої освіти у розвитку їх наукового потенціалу;

залучення до реалізації науково-дослідницьких тем кафедри східної і слов’янської філології;

підготовка до участі в конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях, семінарах й інших наукових заходах;

підготовка студентської молоді до самостійної наукової роботи та презентації її результатів

Науково-педагогічні працівники:
 1. Охріменко М. А. – к.ф.н., доц., доцент кафедри східної і слов’янської філології – голова гуртка;
 2. Копчак О. І. – викладач кафедри східної і слов’янської філології;
 3. Даліда А. В. – викладач кафедри східної і слов’янської філології;
 4. Поздняков К. О. – викладач кафедри східної і слов’янської філології;
 5. Шевченко Ю. М. – викладач кафедри східної і слов’янської філології;

 

Здобувачі вищої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 1. Дащенко А. – студентка І курсу;
 2. Козловська Є. – студентка І курсу;
 3. Льодін Т. – студентка І курсу;
 4. Скавронська Д. – студентка І курсу;
 5. Абакумова Е. – студентка ІІІ курсу;
 6. Калмазан Г. – студентка ІV курсу;
 7. Кихтенко В. – студент ІV курсу;
 8. Ходдам Заде А. – студент ІV курсу.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 1. Гойса Б. – студент І курсу;
 2. Любимова Ю. – студентка І курсу;
 3. Нікітін Я. – студент І курсу;
 4. Чогут Н. – студентка І курсу.

Дата проведення

Тема

Відповідальна особа

 

 

31.08.2022

Міжкафедральний методичний семінар

«Історіографія сучасної східної лінгвістики: новітні дослідження в Україні та світі»

Доповідь: «Новітні дослідження

в галузі перської філології (2015-2022 рр.)»

 

 

Охріменко М.А.

12.09.2022

Кінематограф в ІРІ.

Копчак О. І.

жовтень, 2022

Функціонально-стилістичні особливості вживання фразеологізмів в перській мові.

доц. Охріменко М. А.

листопад, 2022

Унікальність перської літератури.

Даліда А. В.

грудень, 2022

Історія становлення перської мови.

Поздняков К. О.

січень, 2023

Становище жінки в сучасному Ірані.

Даліда А. В.

лютий, 2023

Життя в сучасному Ірані

Ранджбар Ф.

березень, 2023

Іранські звичаї і традиції.

Шевченко Ю. М.

квітень, 2023

Діалекти перської мови (дарі, таджицька).

Поздняков К. О.

травень, 2023

Правила іранської ввічливості і етикету.

доц. Охріменко М. А.

червень, 2023

Особливості розмовного мовлення в ІРІ.

Шевченко Ю. М.

Наукова робота

Дата проведення

Вид роботи

протягом навчального року

Розроблення наукової теми «Актуальні проблеми сучасної іраністики», підготовка циклу статей у наукових виданнях.

березень-квітень 2023 р.

Проведення   круглого     столу     щодо     актуальних      проблем викладання перської мови у межах конференції КНЛУ.

 

Навчально-методична робота

Дата проведення

Вид роботи

протягом навчального року

Підготовка   й   видання   друком   навчального   посібника   з практичного курсу перекладу (перська і українська мови).

протягом навчального року

Проведення    першого      етапу      роботи      щодо                         підготовки навчально-методичного комплексу з перської мови.

 

Культурно-масова робота

Дата проведення

Назва заходу

 

12.09.2022

Тематичні заходи, присвячені Дню кінематографа в ІРІ. (Онлайн лекція «Становлення і особливості кінематографа і Ірані», перегляд і аналіз іранських фільмів).

19.09.2022

Посвята і знайомство зі студентами першого курсу відділення перської мови.

20.09.2022

День діалогу цивілізацій в ІРІ. (Онлайн лекція «Місце ІРІ на світовій арені»).

21.09.2022

Тематичні  заходи,  присвячені  Міжнародному  дню  миру.  Конкурс студентських есе на тему «Мій світ без війни».

 

30.09.2022

Святкування Міжнародного дня перекладача. Круглий стіл у форматі онлайн, присвячений проблемам перекладу та шляхам їх вирішення.

 

03.10.2022

Святкування Мехрегану (народне свято приходу осені, врожаю і осіннього сонцестояння в ІРІ). Тематичні заходи за участі студентів і викладачів, націлені на вивчення особливостей народних традицій Ірану.

12.10.2022

Проведення  онлайн  семінару  «День  вшанування  пам’яті  іранського поета Хафеза» за участі викладачів та студентів іраністів.

жовтень, 2022

Вебінар за участі студентів і випускників відділення перської мови, присвячений перспективам розвитку іраністики в Україні.

14.11.2023

Онлайн     семінар      «Особливості       іранської      літератури:       історія      і сьогодення», присвячена Дню книги в ІРІ

листопад, 2022

Науково-практичний онлайн семінар з нагоди Дня вшанування пам’яті класика перської суфійської поезії Джалалледіна Румі.

07.12.2022

Тематичні заходи з нагоди святкування Дня студента в ІРІ.

 

21.12.2022

Святкування Шаб-е Челлє (народне свято приходу зими і зимового сонцестояння в ІРІ). Тематичні заходи за участі студентів і викладачів, націлені на вивчення особливостей народних традицій Ірану.

13.01.2023

Онлайн  семінар  на  тему  «Місце,  перспективи  і  права  жінок  в сучасному Ірані», присвячений Національному дню матері в ІРІ.

 

30.01.2023

Свято вогнищ і феєрверків в ІРІ. Тематичні заходи за участі студентів і викладачів, націлені на вивчення особливостей народних традицій Ірану.

06.02.2023

Святкування дня батька в ІРІ.

07.02.2023

Тематичні заходи, присвячені річниці відкриття Центру перської мови і культури в КНЛУ.

 

15.03.2023

Святкування Чахаршанбе-Сури (народне свято вогнищ в останню середу перед настанням весни, весняним сонцестоянням в ІРІ). Тематичні заходи за участі студентів і викладачів, націлені на вивчення особливостей народних традицій Ірану.

20.03.2023

Святкування Ноурузу (іранського нового року).

березень, 2023

Вебінар за участі студентів і випускників відділення перської мови, присвячений дню відкритих дверей в КНЛУ.

01.04.2023

Тематичні заходи з нагоди Дня Ісламської Республіки Іран.

 

02.04.2023

Святкування Сіздах-бе-дар (народне свято, день природи в ІРІ). Тематичні заходи за участі студентів і викладачів, націлені на вивчення особливостей народних традицій Ірану.

квітень-травень, 2023

Участь студентів відділення перської мови в тематичному фестивалі мов і культур сходу «Поринь у схід».

15.05.2023

Тематичні заходи з нагоди Дня перської мови. Вебінар, присвячений вшануванню славетних іранських поетів Фірдоусі та Омара Хайяма.

 

Науковий гурток кафедри:

Сирійський діалект арабської мови

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:
Джавад Ахмад

підтримка здобувачів вищої освіти у розвитку їх наукового потенціалу;

залучення до реалізації науково-дослідницьких тем кафедри східної
і слов’янської філології;

підготовка до участі в конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях, семінарах й інших наукових заходах;

підготовка студентської молоді до самостійної наукової
роботи та презентації її результатів

Науково-педагогічні працівники:
1. Джавад Ахмад – викладач кафедри східної і слов’янської філології –
голова гуртка;
2. Кононенко В. Г. – ст.викладач кафедри східної і слов’янської філології;
3. Образцова Т. В. – викладач кафедри східної і слов’янської філології;
4. Аль-Зоабі А.Х. – викладач кафедри східної і слов’янської філології.
Здобувачі вищої освіти:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
1. Аль-салех Марина – студентка ІІІ курсу;
2. Бачек Аліна Віталіївна – студентка ІІІ курсу;
3. Борисенко Ірина Сергіївна – студентка ІІІ курсу;
4. Гальчинська Вікторія Анатоліївна – студентка ІІІ курсу;
5. Гуріненко Анастасія Володимирівна – студентка ІІІ курсу;
6. Кирилюк Ґлорія Олександрівна – студентка ІІІ курсу;
7. Духніч Владислав Ігорович– студент ІІІ курсу;
8. Личковська Оксана Геннадіївна– студентка ІІІ курсу;
9. Дролюк Ангеліна Олександрівна – студентка ІІІ курсу.

Дата проведення

Тема

Відповідальна особа

 

вересень, 2022

Арабська літературна мова та місце сирійського діалекту серед діалектів арабської мови

 

Джавад Ахмад

жовтень, 2022

Лексико-граматичні та фонетичні особливості сирійського діалекту

Джавад Ахмад

листопад, 2022

Правила ввічливості й етикету в САР.

Джавад Ахмад

грудень, 2022

Звичаї та традиції сирійського народу.

Джавад Ахмад

січень, 2023

Життя в сучасній Сирії.

Джавад Ахмад

лютий, 2023

Народна поезія.

Джавад Ахмад

березень, 2023

Становище жінки в сучасній Сирії.

Джавад Ахмад

квітень, 2023

Видатні праці сирійських письменників.

Джавад Ахмад

травень, 2023

Кінематограф в САР.

Джавад Ахмад

 

червень, 2023

Функціонально-стилістичні особливості вживання фразеологізмів у сирійському діалекті.

 

Джавад Ахмад

Наукова робота

Дата проведення

Вид роботи

 

протягом навчального року

Розроблення наукової теми «Актуальні  проблеми сирійського діалекту», підготовка циклу статей у наукових виданнях.

 

березень-квітень 2023 р.

Проведення круглого столу щодо актуальних проблем викладання сирійського діалекту арабської мови у межах конференції КНЛУ.

 

Навчально-методична робота

Дата проведення

Вид роботи

 

протягом навчального року

Проведення першого етапу роботи щодо підготовки навчально-методичного комплексу з сирійського діалекту арабської мови

 

Культурно-масова робота

Дата проведення

Назва заходу

вересень, 2022

Знайомство зі студентами третього курсу відділення арабської мови. Знайомство з сирійським діалектом арабської мови.

жовтень, 2022

Онлайн      семінар      «Лексико-граматичні         особливості       сирійського діалекту».

жовтень, 2022

Онлайн семінар «Фонетичні особливості сирійського діалекту».

листопад, 2022

Рольові  ігри  на  тему:  «Приїзд  до  Сирії»,  «В  аеропорті  Дамаск»,

«Знайомство».

листопад, 2022

Тематичні      заходи     у    вигляді     презентацій      за    участі     студентів     і викладачів, націлені на знайомство з географічним положення САР,

 

 

 

основних міст і видатних пам’ятків.

грудень, 2022

Тематичні заходи з нагоди святкування Нового року.

грудень, 2022

Рольова ігри на тему: «У гостях у сирійській сім’ї».

січень, 2023

Тематичні заходи, націлені на знайомство із життям сирійської молоді.

лютий, 2023

Тематичний      захід     у    вигляді     заслуховування       добірок     народного сирійського поета Умар аль-Фарра.

березень, 2023

Святкування з нагоди Дня матері в Сирії.

березень, 2023

Вебінар, присвячений становищу жінки в сирійському суспільстві.

квітень, 2023

Тематичний захід у вигляді зачитування, перекладу та аналізу праць сирійського письменника Ханна Міна.

травень, 2023

Тематичний захід у вигляді перегляду короткометражного фільму на сирійському діалекті.

травень, 2023

Онлайн  семінар  на  тему:  «Місце  сирійської  драми  в  арабському кінематографі».

червень, 2023

Онлайн  семінар  на  тему:  «Функціонально-стилістичні  особливості вживання фразеологізмів у сирійському діалекті».

 

Науковий гурток кафедри:

Класична й сучасна арабська література

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:
Бастун М. В. – к.пс.н., доцент кафедри східної і слов’янської філології

підтримка здобувачів вищої освіти у розвитку їх наукового потенціалу;

залучення до реалізації науково-дослідницьких тем кафедри східної і слов’янської філології;

підготовка до участі в конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях, семінарах й інших наукових заходах;

підготовка студентської молоді до самостійної наукової роботи та презентації її результатів

Науково-педагогічні працівники:
1. Бастун М. В. – к.пс.н., доцент кафедри східної і слов’янської філології
– голова гуртка;
2. Рибалкін В. С. – старший викладач кафедри східної і слов’янської
філології.
Здобувачі вищої освіти:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
1. Солошенко Є. – студентка ІІ курсу;
2. Королівська Ю. – студентка ІІ курсу;
3. Лісовська К. – студентка ІІ курсу;
4. Лосік В. – студентка ІІ курсу;
5. Пристанська Н. – студентка ІІ курсу;
6. Рубченко С. – студентка ІІ курсу;
7. Притула С. – студентка ІІ курсу;
8. Ковбаснюк Н. – студентка ІІ курсу;
9. Цурикова В. – студентка ІІ курсу;
10. Князєв А. – студент ІІ курсу.

Дата проведення

Тема

Відповідальна особа

жовтень, 2022

Що таке поезія? Поетичні жанри в арабській літературі.

доц. Бастун М.В.

листопад, 2022

Унікальність арабської літератури.

доц. Бастун М.В.

грудень, 2022

Історія становлення арабської літератури.

доц. Бастун М.В.

січень, 2023

Прозаїчні жанри в арабській літературі.

доц. Бастун М.В.

лютий, 2023

Життя в сучасному арабському світі і його віддзеркалення у літературі

доц. Бастун М.В.

березень, 2023

Народні звичаї і традиції у творах арабських письменників

доц. Бастун М.В.

квітень, 2023

Діалекти арабської мови у літературній творчості.

доц. Бастун М.В.

травень, 2023

Особливості літератури країн Затоки.

доц. Бастун М.В.

червень, 2023

Особливості літератури країн Магрибу.

доц. Бастун М.В.

Наукова робота

Дата проведення

Вид роботи

протягом навчального року

Розроблення наукової теми «Актуальні проблеми сучасної арабської літератури

 

Науковий гурток кафедри:

Цікава славістика

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:
Нечитайло І.М. – професор кафедри східної і слов’янської філології

вивчення цікавих випадків словʼянської фонетики, граматики, лексики;

знайомство з культурою та етикетом словʼян;

підготовка до наукової роботи, що включає проведення тематичних круглих столів, демонстрацію та обговорення наукових виступів учасників гуртка;

обговорення актуальних проблем історії словʼянських мов та етимології, читання та аналіз літератури за фахом;

підвищення мотивації до активної участі в освітній та науковій діяльності.

Науково-педагогічні працівники:
1. Нечитайло І.М. – професор кафедри східної і слов’янської філології;
2. Клеофастова Т.В. – професор кафедри східної і слов’янської філології;
Здобувачі вищої освіти:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
1. Гун Цзінжу – студентка ІІ курсу;
2. Лю Лінʼянь – студентка ІІ курсу;
3. Акташ Біркан – студент ІІ курсу;
4. Люй Шанцюань – студентка ІІ курсу;
5. Аксу Юсуф Сефа – студент ІІ курсу;
6. Чен Муцінь – студентка ІІ курсу;
7. Квон Еджон – студентка ІІ курсу;
8. Ань Цзінь – студентка ІІІ курсу;
9. Лі Бень – студент ІІІ курсу;
10. Гевара Сусанна – студентка ІІІ курсу;
11. Пештере Сена – студентка ІІІ курсу;
12. Назаров Муроджон – студент ІІІ курсу
13. Батирова Гунча – студентка ІV курсу;
14. Байрамалієва Чемен – студентка ІV курсу;
15. Ахмадова Дарія – студентка ІV курсу;
16. Лі Цзесюань – студент ІV курсу;
17. Го Сіньцзянь – студент ІV курсу;
18. Сон Мін Йонг – студент ІV курсу.
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
1. Архангельська Інесса – студентка VІ курсу;
2. Сунь Луюй – студент VІ курсу;
3. Хазраткулова Мехрібан – студентка VІ курсу;
4. Їлгінер Бусе – студентка VІ курсу.

Назва заходу

Виконавець

Термін виконання

Відповідальна особа

1.

Відкриття гуртка. Наш незмінний дар – мова.

Студенти ІІ, VІ к.

вересень 2022 р.

Нечитайло І.М.

2.

До Дня захисника Вітчизни: походження української військової лексики

Студенти ІІ, VІ к.

жовтень 2022 р.

Нечитайло І.М.

3.

До витоків слова. Походження слів дружби та любові (до Всесвітнього дня закоханих)

Студенти ІІ, IV к.

лютий 2023 р.

Нечитайло І.М., Клеофастова Т.В.

4.

Цікаво про словʼянську етимологію

Студенти ІІ, ІІІ, IV к.

квітень 2022 р.

Нечитайло І.М.

5.

Можливості перетворення слів (шаради, анаграми, логогрифи, метаграми, паліндроми). Закриття гуртка.

Студенти І, ІІІ, IV к.

травень 2022 р.

Нечитайло І.М., Клеофастова Т.В.

 

 

Наукова робота

Дата проведення

Вид роботи

протягом навчального року

Участь у розробленні наукової теми «Актуальні проблеми сучасної славістики», підготовка виступів.

вересень–грудень 2022 р.

Наукове      консультування        при    підготовці      студентських кваліфікаційних робіт

 

березень-травень 2023 р.

1.     Публікація статей та тез наукових конференцій.

2.     Участь у наукових конференціях КНЛУ та інших вишів Києва.

 

Навчально-методична робота

Дата проведення

Вид роботи

вересень 2022 р.,

лютий 2023 р.

Консультування       студентів      IV     та     VІ    курсів      під     час проходження педагогічної практики.

протягом навчального року

Підготовка презентацій, сценаріїв, проведення репетицій до засідань гуртка

 

Культурно-масова робота

 

 

20.09.2022

Зустріч, присвячена Міжнародному дню миру “Події в Україні очима моїх співгромадян”.

22.12.2022

Прощання зі студентами-випускниками.

15.11. 2022

До Міжнародного Дня студента: повідомлення про історію свята.

24.02.2023

Конкурс       читців      “Поезія       любові      у     китайських,       турецьких, туркменських перекладах”.