Наукові гуртки

Науковий гурток кафедри:

Іранознавчі студії

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:
кандидат філологічних наук, доцент кафедри східної і слов’янської філології Охріменко М.А

підтримка здобувачів вищої освіти у розвитку їх наукового потенціалу;

залучення до реалізації науково-дослідницьких тем кафедри східної і слов’янської філології;

підготовка до участі в конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях, семінарах й інших наукових заходах;

підготовка студентської молоді до самостійної наукової роботи та презентації її результатів

Науково-педагогічні працівники:
 1. Охріменко М. А. – к.ф.н., доц., доцент кафедри східної і слов’янської філології – голова гуртка;
 2. Копчак О. І. – викладач кафедри східної і слов’янської філології;
 3. Даліда А. В. – викладач кафедри східної і слов’янської філології;
 4. Поздняков К. О. – викладач кафедри східної і слов’янської філології;
 5. Шевченко Ю. М. – викладач кафедри східної і слов’янської філології;

 

Здобувачі вищої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 1. Дащенко А. – студентка І курсу;
 2. Козловська Є. – студентка І курсу;
 3. Льодін Т. – студентка І курсу;
 4. Скавронська Д. – студентка І курсу;
 5. Абакумова Е. – студентка ІІІ курсу;
 6. Калмазан Г. – студентка ІV курсу;
 7. Кихтенко В. – студент ІV курсу;
 8. Ходдам Заде А. – студент ІV курсу.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 1. Гойса Б. – студент І курсу;
 2. Любимова Ю. – студентка І курсу;
 3. Нікітін Я. – студент І курсу;
 4. Чогут Н. – студентка І курсу.

Дата проведення

Тема

Відповідальна особа

 

 

31.08.2022

Міжкафедральний методичний семінар

«Історіографія сучасної східної лінгвістики: новітні дослідження в Україні та світі»

Доповідь: «Новітні дослідження

в галузі перської філології (2015-2022 рр.)»

 

 

Охріменко М.А.

12.09.2022

Кінематограф в ІРІ.

Копчак О. І.

жовтень, 2022

Функціонально-стилістичні особливості вживання фразеологізмів в перській мові.

доц. Охріменко М. А.

листопад, 2022

Унікальність перської літератури.

Даліда А. В.

грудень, 2022

Історія становлення перської мови.

Поздняков К. О.

січень, 2023

Становище жінки в сучасному Ірані.

Даліда А. В.

лютий, 2023

Життя в сучасному Ірані

Ранджбар Ф.

березень, 2023

Іранські звичаї і традиції.

Шевченко Ю. М.

квітень, 2023

Діалекти перської мови (дарі, таджицька).

Поздняков К. О.

травень, 2023

Правила іранської ввічливості і етикету.

доц. Охріменко М. А.

червень, 2023

Особливості розмовного мовлення в ІРІ.

Шевченко Ю. М.

Наукова робота

Дата проведення

Вид роботи

протягом навчального року

Розроблення наукової теми «Актуальні проблеми сучасної іраністики», підготовка циклу статей у наукових виданнях.

березень-квітень 2023 р.

Проведення   круглого     столу     щодо     актуальних      проблем викладання перської мови у межах конференції КНЛУ.

 

Навчально-методична робота

Дата проведення

Вид роботи

протягом навчального року

Підготовка   й   видання   друком   навчального   посібника   з практичного курсу перекладу (перська і українська мови).

протягом навчального року

Проведення    першого      етапу      роботи      щодо                         підготовки навчально-методичного комплексу з перської мови.

 

Культурно-масова робота

Дата проведення

Назва заходу

 

12.09.2022

Тематичні заходи, присвячені Дню кінематографа в ІРІ. (Онлайн лекція «Становлення і особливості кінематографа і Ірані», перегляд і аналіз іранських фільмів).

19.09.2022

Посвята і знайомство зі студентами першого курсу відділення перської мови.

20.09.2022

День діалогу цивілізацій в ІРІ. (Онлайн лекція «Місце ІРІ на світовій арені»).

21.09.2022

Тематичні  заходи,  присвячені  Міжнародному  дню  миру.  Конкурс студентських есе на тему «Мій світ без війни».

 

30.09.2022

Святкування Міжнародного дня перекладача. Круглий стіл у форматі онлайн, присвячений проблемам перекладу та шляхам їх вирішення.

 

03.10.2022

Святкування Мехрегану (народне свято приходу осені, врожаю і осіннього сонцестояння в ІРІ). Тематичні заходи за участі студентів і викладачів, націлені на вивчення особливостей народних традицій Ірану.

12.10.2022

Проведення  онлайн  семінару  «День  вшанування  пам’яті  іранського поета Хафеза» за участі викладачів та студентів іраністів.

жовтень, 2022

Вебінар за участі студентів і випускників відділення перської мови, присвячений перспективам розвитку іраністики в Україні.

14.11.2023

Онлайн     семінар      «Особливості       іранської      літератури:       історія      і сьогодення», присвячена Дню книги в ІРІ

листопад, 2022

Науково-практичний онлайн семінар з нагоди Дня вшанування пам’яті класика перської суфійської поезії Джалалледіна Румі.

07.12.2022

Тематичні заходи з нагоди святкування Дня студента в ІРІ.

 

21.12.2022

Святкування Шаб-е Челлє (народне свято приходу зими і зимового сонцестояння в ІРІ). Тематичні заходи за участі студентів і викладачів, націлені на вивчення особливостей народних традицій Ірану.

13.01.2023

Онлайн  семінар  на  тему  «Місце,  перспективи  і  права  жінок  в сучасному Ірані», присвячений Національному дню матері в ІРІ.

 

30.01.2023

Свято вогнищ і феєрверків в ІРІ. Тематичні заходи за участі студентів і викладачів, націлені на вивчення особливостей народних традицій Ірану.

06.02.2023

Святкування дня батька в ІРІ.

07.02.2023

Тематичні заходи, присвячені річниці відкриття Центру перської мови і культури в КНЛУ.

 

15.03.2023

Святкування Чахаршанбе-Сури (народне свято вогнищ в останню середу перед настанням весни, весняним сонцестоянням в ІРІ). Тематичні заходи за участі студентів і викладачів, націлені на вивчення особливостей народних традицій Ірану.

20.03.2023

Святкування Ноурузу (іранського нового року).

березень, 2023

Вебінар за участі студентів і випускників відділення перської мови, присвячений дню відкритих дверей в КНЛУ.

01.04.2023

Тематичні заходи з нагоди Дня Ісламської Республіки Іран.

 

02.04.2023

Святкування Сіздах-бе-дар (народне свято, день природи в ІРІ). Тематичні заходи за участі студентів і викладачів, націлені на вивчення особливостей народних традицій Ірану.

квітень-травень, 2023

Участь студентів відділення перської мови в тематичному фестивалі мов і культур сходу «Поринь у схід».

15.05.2023

Тематичні заходи з нагоди Дня перської мови. Вебінар, присвячений вшануванню славетних іранських поетів Фірдоусі та Омара Хайяма.