Наукові гуртки

Науковий гурток кафедри:

Іранознавчі студії

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:
кандидат філологічних наук, доцент кафедри східної і слов’янської філології Охріменко М.А

підтримка здобувачів вищої освіти у розвитку їх наукового потенціалу;

залучення до реалізації науково-дослідницьких тем кафедри східної і слов’янської філології;

підготовка до участі в конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях, семінарах й інших наукових заходах;

підготовка студентської молоді до самостійної наукової роботи та презентації її результатів

Науково-педагогічні працівники:
 1. Охріменко М. А. – к.ф.н., доц., доцент кафедри східної і слов’янської філології – голова гуртка;
 2. Копчак О. І. – викладач кафедри східної і слов’янської філології;
 3. Даліда А. В. – викладач кафедри східної і слов’янської філології;
 4. Поздняков К. О. – викладач кафедри східної і слов’янської філології;
 5. Шевченко Ю. М. – викладач кафедри східної і слов’янської філології;

 

Здобувачі вищої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 1. Дащенко А. – студентка І курсу;
 2. Козловська Є. – студентка І курсу;
 3. Льодін Т. – студентка І курсу;
 4. Скавронська Д. – студентка І курсу;
 5. Абакумова Е. – студентка ІІІ курсу;
 6. Калмазан Г. – студентка ІV курсу;
 7. Кихтенко В. – студент ІV курсу;
 8. Ходдам Заде А. – студент ІV курсу.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 1. Гойса Б. – студент І курсу;
 2. Любимова Ю. – студентка І курсу;
 3. Нікітін Я. – студент І курсу;
 4. Чогут Н. – студентка І курсу.

Дата проведення

Тема

Відповідальна особа

 

 

01.09.2023

Знайомство першокурсників з секцією перської мови,
Центром перської мови і літератури і роботою гуртка
«Іранознавчі студії»

доц. Охріменко М.А.

Копчак О.І.

Поздняков К.О.

15.09.2023

Положення ІРІ на світовій арені: ретроспективний
огляд останніх 10 років

Копчак О. І.

жовтень, 2023

Функціювання фразеологізмів в перській мові

доц. Охріменко М. А.

листопад, 2023

Унікальність перської літератури

Даліда А. В.

грудень, 2023

Історія становлення перської мови

Поздняков К. О.

січень, 2024

Становище жінки в сучасному Ірані

Даліда А. В.

лютий, 2024

Життя в сучасному Ірані

Ранджбар Ф.

березень, 2024

Іранські звичаї і традиції у приготуванні і споживанні їжі

Шевченко Ю. М.

квітень, 2024

Акцентуація в перській мові

Поздняков К. О.

травень, 2024

Правила іранської ввічливості і етикету.

доц. Охріменко М. А.

червень, 2024

Тегеранській діалект

Шевченко Ю. М.

Наукова робота

Дата проведення

Вид роботи

протягом навчального року

Розроблення наукової теми «Актуальні проблеми сучасної іраністики», підготовка циклу статей у наукових виданнях

березень-квітень 2024 р.

Проведення круглого столу щодо актуальних проблем викладення перської мови у межах конференції КНЛУ

 

Навчально-методична робота

Дата проведення

Вид роботи

протягом навчального року

Підготовка   й   видання   друком  навчального   посібника   з практичного курсу перекладу (перська і українська мови).

протягом навчального року

Проведення    першого      етапу      роботи      щодо                         підготовки навчально-методичного комплексу з перської мови.

Культурно-масова робота

Дата проведення

Назва заходу

 

12.09.2023

Тематичні заходи, присвячені Дню кінематографа в ІРІ. (Онлайн лекція «Становлення і особливості кінематографа і Ірані», перегляд і аналіз іранських фільмів)

15.09.2023

День діалогу цивілізацій в ІРІ. (Онлайн лекція «Місце ІРІ на світовій арені»)

21.09.2023

Тематичні  заходи,  присвячені  Міжнародному  дню  миру.  Конкурс студентських есе на тему «Мій світ без війни»

29.09.2023

Святкування Міжнародного дня перекладача. Круглий стіл у форматі онлайн, присвячений проблемам перекладу та шляхам їх вирішення

03.10.2023

Святкування Мехрегану (народне свято приходу осені, врожаю і осіннього сонцестояння в ІРІ). Тематичні заходи за участі студентів і викладачів, націлені на вивчення особливостей народних традицій Ірану

 

12.10.2023

Проведення  онлайн  семінару  «День  вшанування  пам’яті  іранського поета Хафеза» за участі викладачів та студентів іраністів

14.11.2023

Онлайн     семінар      «Особливості       іранської      літератури:       історія      і сьогодення», присвячена Дню книги в ІРІ

листопад, 2023

Науково-практичний онлайн семінар з нагоди Дня вшанування пам’яті класика перської суфійської поезії Джалалледіна Румі

07.12.2023

Тематичні заходи з нагоди святкування Дня студента в ІРІ

21.12.2023

Святкування Шаб-е Челлє (народне свято приходу зими і зимового сонцестояння в ІРІ). Тематичні заходи за участі студентів і викладачів, націлені на вивчення особливостей народних традицій Ірану

12.01.2024

Онлайн  семінар  на  тему  «Місце,  перспективи  і  права  жінок  в сучасному Ірані», присвячений Національному дню матері в ІРІ

 

07.02.2024

Тематичні заходи, присвячені річниці відкриття Центру перської мови і культури в КНЛУ

15.03.2024

Святкування Чахаршанбе-Сури (народне свято вогнищ в останню середу
перед настанням весни, весняним сонцестоянням в ІРІ). Тематичні заходи за
участі студентів і викладачів, націлені на вивчення особливостей народних
традицій Ірану

 

21.03.2024

Святкування Ноурузу (іранського нового року)

березень, 2024

Вебінар за участі студентів і випускників відділення перської мови, присвячений дню відкритих дверей в КНЛУ.

02.04.2024

Святкування Сіздах-бе-дар (народне свято, день природи в ІРІ). Тематичні заходи за участі студентів і викладачів, націлені на вивчення особливостей народних традицій Ірану.

 

квітень-травень, 2024

Участь студентів відділення перської мови в тематичному фестивалі мов і культур сходу «Поринь у схід».

15.05.2024

Тематичні заходи з нагоди Дня перської мови. Вебінар, присвячений вшануванню славетних іранських поетів Фірдоусі та Омара Хайяма.

протягом навчального року

Мовний гурток: Іранознавчі студії.  (Проведення лекцій, вебінарів, тематичних вечорів, розмовного клубу для поглиблення знань і навичок сучасної перської мови)


Науковий гурток кафедри:

Сирійський діалект арабської мови

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:
Джавад Ахмад

підтримка здобувачів вищої освіти у розвитку їх наукового потенціалу;

залучення до реалізації науково-дослідницьких тем кафедри східної
і слов’янської філології;

підготовка до участі в конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях, семінарах й інших наукових заходах;

підготовка студентської молоді до самостійної наукової
роботи та презентації її результатів

Науково-педагогічні працівники:
1. Джавад Ахмад – викладач кафедри східної і слов’янської філології –
голова гуртка;
2. Кононенко В. Г. – ст.викладач кафедри східної і слов’янської філології;
3. Образцова Т. В. – викладач кафедри східної і слов’янської філології;
4. Аль-Зоабі А.Х. – викладач кафедри східної і слов’янської філології.
Здобувачі вищої освіти:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
1. Князєв Альберт Ігоревич – студент ІІІ курсу;
2. Солошенко Єлизавета Юріївна – студентка ІІІ курсу;
3. Цурикова Валерія Сергіївна – студентка ІІІ курсу;
4. Брежнева Катерина Андріївна – студентка ІІІ курсу;
5. Ковбаснюк Надія Михайлівна – студентка ІІІ курсу;
6. Королівська Юлія Миколаївна – студентка ІІІ курсу;
7. Духніч Владислав Ігорович – студент ІV курсу;
8. Личковська Оксана Геннадіївна – студентка ІV курсу;
9. Дролюк Ангеліна Олександрівна – студентка ІV курсу.

Дата проведення

Тема

Відповідальна особа

 

вересень, 2023

Арабська літературна мова та місце сирійського діалекту серед діалектів арабської мови

 

Джавад Ахмад

жовтень, 2023

Лексико-граматичні та фонетичні особливості сирійського діалекту

Джавад Ахмад

листопад, 2023

Правила ввічливості й етикету в САР.

Джавад Ахмад

грудень, 2023

Звичаї та традиції сирійського народу.

Джавад Ахмад

січень, 2024

Життя в сучасній Сирії.

Джавад Ахмад

лютий, 2024

Народна поезія.

Джавад Ахмад

березень, 2024

Становище жінки в сучасній Сирії.

Джавад Ахмад

квітень, 2024

Видатні праці сирійських письменників.

Джавад Ахмад

травень, 2024

Кінематограф в САР.

Джавад Ахмад

 

червень, 2024

Функціонально-стилістичні особливості вживання фразеологізмів у сирійському діалекті.

 

Джавад Ахмад

Наукова робота

Дата проведення

Вид роботи

 

протягом навчального року

Розроблення наукової теми «Актуальні  проблеми сирійського діалекту», підготовка циклу статей у наукових виданнях.

 

березень-квітень 2024 р.

Проведення круглого столу щодо актуальних проблем викладання сирійського діалекту арабської мови у межах конференції КНЛУ.

Навчально-методична робота

Дата проведення

Вид роботи

 

протягом навчального року

Проведення першого етапу роботи щодо підготовки навчально-методичного комплексу з сирійського діалекту арабської мови

Культурно-масова робота

Дата проведення

Назва заходу

вересень, 2023

Знайомство зі студентами третього курсу відділення арабської мови. Знайомство з сирійським діалектом арабської мови.

жовтень, 2023

Онлайн      семінар      «Лексико-граматичні         особливості       сирійського діалекту».

жовтень, 2023

Онлайн семінар «Фонетичні особливості сирійського діалекту».

листопад, 2023

Рольові  ігри  на  тему:  «Приїзд  до  Сирії»,  «В  аеропорті  Дамаск»,

«Знайомство».

листопад, 2023

Тематичні      заходи     у    вигляді     презентацій      за    участі     студентів     і викладачів, націлені на знайомство з географічним положення САР,

 

 

основних міст і видатних пам’ятків.

грудень, 2023

Тематичні заходи з нагоди святкування Нового року.

грудень, 2023

Рольова ігри на тему: «У гостях у сирійській сім’ї».

січень, 2024

Тематичні заходи, націлені на знайомство із життям сирійської молоді.

лютий, 2024

Тематичний      захід     у    вигляді     заслуховування       добірок     народного сирійського поета Умар аль-Фарра.

березень, 2024

Святкування з нагоди Дня матері в Сирії.

березень, 2024

Вебінар, присвячений становищу жінки в сирійському суспільстві.

квітень, 2024

Тематичний захід у вигляді зачитування, перекладу та аналізу праць сирійського письменника Ханна Міна.

травень, 2024

Тематичний захід у вигляді перегляду короткометражного фільму на сирійському діалекті.

травень, 2024

Онлайн  семінар  на  тему:  «Місце  сирійської  драми  в  арабському кінематографі».

червень, 2024

Онлайн  семінар  на  тему:  «Функціонально-стилістичні  особливості вживання фразеологізмів у сирійському діалекті».

 

Науковий гурток кафедри:

Класична й сучасна арабська література

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:
Бастун М. В. – к.пс.н., доцент кафедри східної і слов’янської філології

підтримка здобувачів вищої освіти у розвитку їх наукового потенціалу;

залучення до реалізації науково-дослідницьких тем кафедри східної і слов’янської філології;

підготовка до участі в конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях, семінарах й інших наукових заходах;

підготовка студентської молоді до самостійної наукової роботи та презентації її результатів

Науково-педагогічні працівники:
1. Бастун М. В. – к.пс.н., доцент кафедри східної і слов’янської філології
– голова гуртка;
2. Рибалкін В. С. – старший викладач кафедри східної і слов’янської
філології.
Здобувачі вищої освіти:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
1. Солошенко Є. – студентка ІІI курсу;
2. Королівська Ю. – студентка ІІI курсу;
3. Лосік В. – студентка ІІI курсу;
4. Пристанська Н. – студентка ІІI курсу;
5. Рубченко С. – студентка ІІI курсу;
6. Притула С. – студентка ІІI курсу;
7. Ковбаснюк Н. – студентка ІІI курсу;
8. Цурикова В. – студентка ІІI курсу;
9. Князєв А. – студент ІІI курсу.

Дата проведення

Тема

Відповідальна особа

жовтень, 2023

Доісламська поезія, її роль в арабській культурі.

доц. Бастун М.В.

листопад, 2023

Система аруду, унікальність арабської просодії.

доц. Бастун М.В.

грудень, 2023

Кодекс поведінки бедуїна і його відображення у поезії.

доц. Бастун М.В.

січень, 2024

Жіноча поезія до ісламу.

доц. Бастун М.В.

лютий, 2024

Іслам та його вплив на середньовічну арабську літературу.

доц. Бастун М.В.

березень, 2024

Поетичні та прозові жанри середньовічної арабської літератури.

доц. Бастун М.В.

квітень, 2024

Регіональні особливості літературних процесів у середньовічних мусульманських державах. 

доц. Бастун М.В.

травень, 2024

Особливості літератури Андалусії.

доц. Бастун М.В.

червень, 2024

Особливості творчості арабомовних авторів у неарабських країнах.

доц. Бастун М.В.

Наукова робота

Дата проведення

Вид роботи

протягом навчального року

Розроблення наукової теми «Актуальні проблеми сучасної арабської літератури

 

Науковий гурток кафедри:

Цікава славістика

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:
Нечитайло І.М. – професор кафедри східної і слов’янської філології

вивчення цікавих випадків словʼянської фонетики, граматики, лексики;

знайомство з культурою та етикетом словʼян;

підготовка до наукової роботи, що включає проведення тематичних круглих столів, демонстрацію та обговорення наукових виступів учасників гуртка;

обговорення актуальних проблем історії словʼянських мов та етимології, читання та аналіз літератури за фахом;

підвищення мотивації до активної участі в освітній та науковій діяльності.

Науково-педагогічні працівники:
1. Нечитайло І.М. – професор кафедри східної і слов’янської філології;
2. Клеофастова Т.В. – професор кафедри східної і слов’янської філології;
Здобувачі вищої освіти:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
1. Гун Цзінжу – студентка ІІ курсу;
2. Лю Лінʼянь – студентка ІІ курсу;
3. Акташ Біркан – студент ІІ курсу;
4. Люй Шанцюань – студентка ІІ курсу;
5. Аксу Юсуф Сефа – студент ІІ курсу;
6. Чен Муцінь – студентка ІІ курсу;
7. Квон Еджон – студентка ІІ курсу;
8. Ань Цзінь – студентка ІІІ курсу;
9. Лі Бень – студент ІІІ курсу;
10. Гевара Сусанна – студентка ІІІ курсу;
11. Пештере Сена – студентка ІІІ курсу;
12. Назаров Муроджон – студент ІІІ курсу
13. Батирова Гунча – студентка ІV курсу;
14. Байрамалієва Чемен – студентка ІV курсу;
15. Ахмадова Дарія – студентка ІV курсу;
16. Лі Цзесюань – студент ІV курсу;
17. Го Сіньцзянь – студент ІV курсу;
18. Сон Мін Йонг – студент ІV курсу.
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
1. Архангельська Інесса – студентка VІ курсу;
2. Сунь Луюй – студент VІ курсу;
3. Хазраткулова Мехрібан – студентка VІ курсу;
4. Їлгінер Бусе – студентка VІ курсу.

Назва заходу

Виконавець

Термін виконання

Відповідальна особа

1.

Відкриття гуртка. Наш незмінний дар – мова.

Студенти ІІ, VІ к.

вересень 2022 р.

Нечитайло І.М.

2.

До Дня захисника Вітчизни: походження української військової лексики

Студенти ІІ, VІ к.

жовтень 2022 р.

Нечитайло І.М.

3.

До витоків слова. Походження слів дружби та любові (до Всесвітнього дня закоханих)

Студенти ІІ, IV к.

лютий 2023 р.

Нечитайло І.М., Клеофастова Т.В.

4.

Цікаво про словʼянську етимологію

Студенти ІІ, ІІІ, IV к.

квітень 2022 р.

Нечитайло І.М.

5.

Можливості перетворення слів (шаради, анаграми, логогрифи, метаграми, паліндроми). Закриття гуртка.

Студенти І, ІІІ, IV к.

травень 2022 р.

Нечитайло І.М., Клеофастова Т.В.

 

 

Наукова робота

Дата проведення

Вид роботи

протягом навчального року

Розроблення наукової теми «Актуальні проблеми сучасної іраністики», підготовка циклу статей у наукових виданнях

березень-травень 2024 р.

Проведення круглого столу щодо актуальних проблем викладання
перської мови у межах конференції КНЛУ

 

 

 

Навчально-методична робота

Дата проведення

Вид роботи

протягом навчального року

Підготовка й видання друком навчального посібника з практичного
курсу перекладу (перська і українська мови)

протягом навчального року

Продовження роботи над підготовкою навчально-методичного
комплексу з перської мови

Культурно-масова робота
 Дата проведення  Вид роботи

12.09.2023

Тематичні заходи, присвячені Дню кінематографа в ІРІ. (Онлайн лекція
«Становлення і особливості кінематографа і Ірані», перегляд і аналіз
іранських фільмів)

15.09.2023

День діалогу цивілізацій в ІРІ. (Онлайн лекція «Місце ІРІ на світовій арені»)

21.09. 2023

Тематичні заходи, присвячені Міжнародному дню миру. Конкурс студентських есе на тему “Мій світ без війни”

29.09.2023

Святкування Міжнародного дня перекладача. Круглий стіл у форматі онлайн,
присвячений проблемам перекладу та шляхам їх вирішення