Освітні програми

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Східна філологія: перська мова і література, переклад, методика навчання

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), перша–перська

Східна філологія: арабська мова і література, переклад, методика навчання

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша–арабська

Східна філологія: мова гінді та індійська література, переклад, методика навчання

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 35.062 Східні мови та літератури (переклад включно), перша–гінді