АРХІВ: Дисципліни за вибором

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.0
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова
Друга іноземна (західноєвропейська) мова
 
Дисципліна українознавчого спрямування
Друга іноземна (західноєвропейська) мова
 
Релігійні і філософські вчення
 
Дисципліна за вибором з фаху або іншої ОП

Дисципліна за вибором з фаху

Дисципліна за вибором з фаху

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.0
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

Східна філологія: перська мова і література, переклад, методика навчання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.03
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

Арабська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.03
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

Східна філологія: арабська мова і література, переклад, методика навчання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.03
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

Мова іврит, єврейська література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.03
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

Східна філологія: мова іврит і єврейська література, переклад, методика навчання