Навчально-методичне забезпечення

Перелік нормативних дисциплін, що викладаються на кафедрі східної філології, включає в себе дисципліни, що викладаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти та другому (магістерському рівні). У 2022-2023 навчальному році кафедра забезпечує викладання таких практичних, теоретичних мовних та перекладознавчих дисциплін:

Секція мови гінді

 • Мова гінді
 • Мова урду
 • Стилістика мови гінді
 • Теорія і практика перекладу з мови гінді
 • Переклад художньої літератури
 • Переклад спец. текстів з мови гінді
 • Практична граматика мови гінді
 • Історія індійської літератури
 • Лінгвокраїнознавство Індії

Секція арабської мови

 • Арабська мова
 • Вступ до арабської філології
 • Загальна теорія перекладу
 • Лексикологія арабської мови
 • Практичний курс перекладу з арабської мови
 • Зіставна лексикологія арабської і української мов
 • Історія арабської мови
 • Діалектологія арабської мови
 • Техніка УДП з арабської мови
 • Зіставна граматика арабської і української мов
 • Сакральні тексти ісламу
 • Теоретична граматика арабської мови
 • Історія арабської літератури
 • Лінгвокраїнознавство

Секція мови іврит

 • Мова іврит
 • Практична граматика мови іврит
 • Культура усного і писемного мовлення мовою іврит
 • Історія єврейської літератури
 • Лексикологія мови іврит
 • Історія мови іврит
 • Практичний курс перекладу (іврит-українська)
 • Єврейська література новітньої доби
 • Література та релігійний діалог між Сходом і Заходом

Секція перської мови

БАКАЛАВР

1. Основи загального мовознавства
2. Перська мова
3. Практична фонетика перської мови
4. Практична граматика перської мови
5. Вступ до іранської філології
6. Історія перської літератури
7. Історія Ірану
8. Курсова робота з іранської філології
9. Історія перської мови
10. Лексикологія перської мови
11. Практичний курс перекладу (перська і українська мови)
12. Теоретична граматика перської мови
13. Усний двосторонній переклад (перська і українська мови)
14. Перекладацька практика

Секція перської мови

МАГІСТЕР

1. Культура мовлення перською мовою
2. Перекладацька практика з перської мови
3. Асистентська практика з перської мови
4. Кваліфікаційна робота магістра з іранської філології