Практика

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: