АРХІВ: Нормативні дисципліни

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

Східна філологія: перська мова і література, переклад, методика навчання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.0
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

Арабська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.03
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

Східна філологія: арабська мова і література, переклад, методика навчання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.0
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

Мова іврит, єврейська література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.03
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

Східна філологія: мова іврит і єврейська література, переклад, методика навчання