Навчально-методичне забезпечення:

секція мови іврит

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Мова іврит, єврейська література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.063 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – іврит
Освітня програма: Мова іврит, єврейська література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Робочі програми нормативних дисциплін

Робочі програми вибіркових дисциплін

Силабуси вибіркових дисциплін

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Східна філологія: мова іврит і єврейська література, переклад, методика навчання

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.063 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – іврит
Освітня програма: Східна філологія: мова іврит і єврейська література, переклад, методика навчання