Центр арабської мови і культури

Центр арабської мови і культури створений вченою радою Київського національного лінгвістичного університету 22 лютого 2021 р.

Метою діяльності Центру арабської мови і культури є залучення здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, інших учасників освітнього процесу, випускників середньої загальноосвітньої школи та всіх зацікавлених осіб до ознайомлення з мовою, історією, літературою і культурою арабів, проведення наукової і методичної роботи, пов'язаної з арабською мовою, забезпечення і координація діяльності у сфері міжнародної освітньо-культурної співпраці.

Основні напрями й завдання діяльності Центру арабської мови і культури такі:

- організація і проведення освітніх і культурних заходів, пов'язаних з мовами, культурою, історією арабських країн;

- підвищення мотивації здобувачів вищої освіти до вивчення арабської мови, заохочення їх до участі в культурно-освітніх заходах, які проводяться Центром і кафедрою східної філології;

- здійснення наукової роботи, пов'язаної з дослідженням арабської мови і літератури, культури, історії арабських країн, заохочення науково-педагогічних працівників кафедри східної філології до проведення наукових досліджень, зокрема разом із здобувачами вищої освіти, а також до публікації результатів досліджень у наукових виданнях;

- здійснення міжнародної діяльності в межах договорів про співпрацю із закордонними університетами, реалізація міжнародних освітньо-культурних програм, проєктів та інших заходів, сприяння у реалізації програм академічної мобільності та ін.


Події та заходи


Дні відкритих дверей:


Посольська година:


Конференції:

Активне студентське життя