Архів освітніх програм

Бакалавр:
Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська

Магістер:
Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська