Архів освітніх програм

Бакалавр:
Арабська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська

Бакалавр:
Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська

Магістр:
Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська

Магістр:
Східна філологія: арабська мова і література, переклад, методика навчання

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша–арабська