Викладачі

ВС

Рибалкін Валерій Сергійович, доктор філологічних наук, професор.

Фахівець у галузі арабської лінгвістичної традиції, лексикології та лексикографії, кораністики та ісламознавства, історії українського сходознавства та ін. Перекладач, дипломат, почесний доктор наук низки зарубіжних університетів, лауреат Премії імені А. Кримського НАН України (1995) та низки премій близькосхідних держав. У 1969 р. вступив до Київського державного інституту іноземних мов (нині – КНЛУ), після чого став слухачем Військового інституту іноземних мов (Москва). По завершенні військової служби вступив на Східний факультет Ленінградського державного університету ім. А. Жданова (нині – Санкт-Петербурзький державний університет), який закінчив екстерном з відзнакою у 1976 р. за спеціальністю «арабська філологія». У 1980 р. вступив до аспірантури Ленінградського відділення Інституту сходознавства АН СРСР, яку закінчив у 1984 р., захистивши дисертаційну роботу на тему «Принципи побудови арабських лексикографічних праць VIII–XVIII ст.ст.». Працював науковим співробітником Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР (1978–1979, 1984–1990), заступником директора Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України (1992–1996) та на інших посадах в академічних установах. З 1999 р. очолює відділ Класичного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, керує науковими проектами. Викладав низку спецкурсів студентам-арабістам у КНУ ім. Т.Шевченка (1990–1993, 2003–2014), очолював кафедру теорії та практики перекладу східних мов. У 1996–1999 рр. перебував на дипломатичній роботі на посаді радника з політичних питань Посольства України в ОАЕ. У 2000 р. захистив докторську дисертацію на тему «Арабська лінгвістична традиція: класичні концепції та їх сучасна інтерпретація», у 2005 р. одержав звання професора. У 2004–2008 рр. обіймав посаду ректора, у 2009–2012 рр.  – президента Київського університету «Східний Світ». Автор понад 200 наукових праць з історії арабського мовознавства, лексикології та лексикографії арабської мови, мовної ситуації в арабському світі, арабської археографії, коранічної екзегетики та ін. Є автором першого академічного перекладу Корану на українську мову та перекладу вибраних казок «Тисячі та однієї ночі» з мови оригіналу українською мовою. Член редколегій журналів «Східний світ», «Сходознавство», «Вісник Львівського університету», «Мова та культура», «Romano-Arabica» (Бухарест), «Law and Modern States» (Москва–Вашингтон), член Консультативної комісії Міжнародного проекту «Arabic Database for Academic Journals» (Кувейтський університет). Має низку виступів та інтерв’ю в арабомовних ЗМІ.

Публікації про нього:

- Polyphonia Orientis: мова, література, історія, релігія. До ювілею проф. В.С. Рибалкіна / упоряд.: Петрова Ю.І., Приймаченко В.В. К.: Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2013.

- Валерію Сергійовичу Рибалкіну – 60 // Східний світ. 2012. № 4. С. 209–212.

- Кочубей Ю. Рибалкін Валерій Сергійович // Сходознавство та візантологія в Україні в іменах: біобібліографічний словник / упоряд.: Циганкова Е.Г., Кочубей Ю.М., Василюк О.Д. К.: Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2011. С. 189–191.

- Кочубей Ю.М. Цілеспрямованість і труд. Валерію Рибалкіну – 50. Список публікацій В.С. Рибалкіна (1977–2002) // Східний Світ. 2002. № 1. С. 159–163.

- Милибанд С.Д. Рыбалкин В.С. // Биобиблиографический словарь отечественных востоковедов. 2-е изд. М., 1995. Т. 2. С. 343–344.

Електронна пошта: valerii.rybalkin@knlu.edu.ua

Профіль: https://scholar.google.com/citations?user=JaCQNowAAAAJ&hl=ru 

Bondarenko_1 (1)Бондаренко Іван Петрович, доктор філологічних наук, професор.

Народився 6 жовтня 1955 р. на Чернігівщині.

Сходознавець-японіст, русист, перекладач. Закінчив філологічний факультет Петербурзького (Ленінградського) державного університету (1978 р.), Інститут японської мови (м. Нара, Японія, 1994 р.), аспірантуру (1987 р.) і докторантуру (1999 р.) Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. У 1978-1982 рр. – викладач Московського державного педагогічного інституту іноземних мов ім. Моріса Тореза (на час закордонного відрядження до Алжиру, де працював на посаді викладача Анабинського університету). У 1982-84 рр. – викладач кафедри мовної підготовки іноземних студентів, аспірантів і стажистів Одеського державного університету. У 1984-87 рр. навчався в аспірантурі ОДУ ім. І.І. Мечникова. У 1986 р. протягом півроку стажувався в університеті “Gre- noble-III” (м. Гренобль, Франція). 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Роль мовного середовища у процесі оволодіння російською мовою /Лексичний аспект/”. У 1987-1990 рр. – викладач, старший викладач, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки іноземних студентів, аспірантів і стажистів ОДУ ім. І.І. Мечникова. 1990 р. отримав атестат доцента. У 1990-1996 рр. – доцент факультету міжнародної культури університету Тенрі (м. Нара, Японія). У 1996- 1999 рр. навчався в докторантурі ОДУ ім. І.І. Мечникова. 1999 р. в Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України захистив докторську дисертацію на тему “Російсько-японські мовні взаємозв’язки XVIII ст. Історико-лінгвістичне дослідження” зі спеціальностей: 10.02.13. – мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії; 10.02.02 – російська мова.

У 2000-2003 рр. – професор-консультант факультету міжнародної культури університету Тенрі (м. Нара, Японія). З вересня 2003 р. – професор кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. З червня 2004 р. – завідувач новоствореної кафедри китайської, корейської та японської філології. З 2005 р. – заступник директора Інституту філології КНУ. Читає нормативні курси: “Лінгвокраїнознавство Японії” для студентів 1-го курсу, “Культура та література Японії” для студентів 3-го курсу; “Теорія та практика художнього перекладу” для студентів-магістрів. Керує написанням бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, здійснює керівництво науковою роботою аспірантів кафедри.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.174.02 (Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України). Член редколегій фахових журналів: “Східний світ” (Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України); “Вісник КНУ. Серія: “Східні мови та літератури” (Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка). Старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (за сумісництвом).

Електронна пошта: ivan.bondarenko@knlu.edu.ua

Хамрай_фото-257x300

Хамрай Олексій Олександрович, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту Сходознавства НАН України.

Завідувач відділом Близького та Середнього Сходу Інституту сходознавства НАН України.

Народився 3 серпня 1963 року в м. Києві.

У 1986 році закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю романо‑германські мови і література, отримав кваліфікацію: перекладач‑референт французької і арабської мов, викладач французької мови.

У 1999 році отримав науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності: мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

У 2003 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності: мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

У 2011 році присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності: мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

Стажування: З 04 серпня 2017 р. до 01 вересня 2017 р. – Єврейський університет, Національна бібліотека Ізраїлю (м. Єрусалим, Ізраїль).

Нагороди, досягнення:

  1. 28 липня – 1 серпня 2013 р. – The Sixteenth World Congress of Jewish Studies (м. Єрусалим, Ізраїль).
  2. 3–5 лютого 2014 р. – XXI Ежегодная международная конференция по иудаике (м. Москва, Росія).
  3. 24–26 вересня 2015 р. – XVI Всеукраїнська ономастична конференція «Українська ономастика: минуле, сучасне, перспективи» (м. Одеса, Україна).
  4. 6–10 серпня 2017 р. – The 17th World Congress of Jewish Studies (м. Єрусалим, Ізраїль).

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формальний аналіз почерків єврейських рукописів».  Докторська дисертація: «Обмеження структури арабської граматики».

Коло наукових інтересів: Теорія граматики, формальні мови, семітологія, арабістика.

Основні праці:

  1. Обмеження структури арабської граматики: монографія. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – 2010. – 230 с.
  2. Теоретична фонетика арабської літературної мови: навчальний посібник. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – 2014. – 220 с.

Профіль: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wjNvX1EAAAAJ&hl=en

Електронна пошта: oleksii.khamrai@knlu.edu.ua

Bil

Біляшевич Роман Зіновійович, канд. філол. наук, доцент. Фахівець з мови та літератури іврит.

Завідувач секції мови іврит.

Гарант освітньо-професійної програми “Мова іврит”.

Викладає на кафедрі дисципліни: історія єврейської літератури, мова іврит, лексикологія мови іврит, історія мови іврит, практичний курс перекладу, єврейська література новітньої доби.

Електронна пошта: roman.bilyashevych@knlu.edu.ua

Профіль: https://scholar.google.com.ua/citations?user=46uUAtcAAAAJ&hl=uk

ОМАОхріменко Марина Анатоліївна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри східної  філології.

Завідувачка секції перської мови. Гарант освітньо-професійної програми “Перська мова”.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Ідіоетнічні особливості одиниць фразеосематничного поля “Емоції людини” в перській і українській мовах”.

Електронна пошта: maryna.okhrimenko@knlu.edu.ua

Кононенко Валерія Григорівна

Кононенко Валерія Григорівна 

Старший викладач кафедри східної філології. Фахівець у галузі арабістики.

Завідувачка секції арабської мови.

У 1998 році закінчила Таврійський екологічний інститут, факультет сходознавства за спеціальністю “Країнознавство”.

В КНЛУ працює з 1999 року. З 2001 р. по 2004 р. навчалася в аспірантурі Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України (спеціальність 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»). Автор низки публікацій наукового характеру. Є співавтором посібника «Арабська мова. Початковий рівень».

Викладає практичні і теоретичні дисципліни: лексикологію арабської мови, практичний курс перекладу арабської мови, зіставну лексикологію, порівняльну типологію, теорію та практику перекладу.

Електронна пошта: valeriia.kononenko@knlu.edu.ua

Bastun

Бастун Микола Володимирович, кандидат наук, доцент, викладач арабської мови та літератури

Народився у 1972 р.

Випускник Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (1996 р.) та Київського університету «Східний світ» (2009 р.). У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Особистісний підхід у допрофесійній підготовці учнів гімназії з вивченням східних мов».

Протягом 2008-2012 рр. викладав арабську мову та літературу в Київському університеті «Східний світ», у 2008-2009 н. р. обіймав посаду завідувача кафедри Близького сходу цього університету.

З 2017 р. працює на кафедрі східної філології. У 2017-2018 та 2018-2019 н.р. навчався на післядипломній програмі підвищення кваліфікації для викладачів арабської мови (Університет Каїру, Єгипет).

Профіль: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3fOtZXcAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: mykola.bastun@knlu.edu.ua

 

РеутовРеутов Євген Анатолійович, старший викладач (мова гінді).

З 2007 р. працював на кафедрі мов і цивілізацій Близького та Середнього сходу, з 2017 викладає на кафедрі східної філології. Вивчення мови гінді розпочинав у Ташкентському державному університеті, завершував освіту в КНУ ім. Т. Шевченка.

Сфера наукових інтересів охоплює питання крос-культурних паралелей і проявів індо-мусульманського синтезу в культури середньовічної Індії. Статті на зазначену тематику виходили друком у таких виданнях, як «Літературознавчі студії» – зб. наук. праць КНУ ім. Т. Шевченка (2011), «Актуальные проблемы индологии в России и за рубежом» – Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет (2013), «Суфизм и мусульманская духовная традиция: тексты, институты, идеи и интерпретации» – Санкт-Петербург, издательство «Петербургское востоковедение» (2015) та ін. На кафедрі викладає низку практичних і теоретичних дисциплін: мова гінді, практичний курс перекладу, лексикологія, стилістика, історія мови гінді та інші.

Профіль:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=T3uNFZQAAAAJ&hl=uk

Електронна пошта: yevhen.reutov@knlu.edu.ua

y8v-Nchtl94 (1)

Лихошерстова Марія Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри східної філології.

Закінчила з відзнакою Київський міжнародний університет і Київський національний лінгвістичний університет, за фахом – перекладач і викладач арабської та англійської мов.

З 2010 р. по 2013 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Функціонально-семантичне поле темпоральності в арабській і українській мовах” у 2014 році.

Автор понад 15 публікацій наукового характеру. Викладає арабську мову, практичний курс перекладу, переклад юридичних і економічних текстів, стилістику (арабська мова). Керує магістерськими, курсовими роботами та викладацькою практикою магістрантів факультету сходознавства.

 Електронна пошта: mariia.lykhosherstova@knlu.edu.ua

Профіль: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=x6nb0RwAAAAJ

Урядова

Урядова Вікторія Денсіївна

кандидат філологічних наук, доцент,

фахівець з корейської мови.

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Типологія афіксальних засобів словотворення в різносистемних мовах (на матеріалі корейської, російської та англійської мов)” за спеціальністю Філологічні науки. 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

Електронна пошта: viktoriia.uriadova@knlu.edu.ua

 

Anna-MahaАль-Зоабі Анна Гашимівна, 

Викладач, носій арабської мови.

Читає практичний курс арабської мови для студентів-арабістів; практичний курс арабської мови (як друга східна) для студентів-тюркологів.

 

Електронна пошта:

 anna-mahha.al-zoabi@knlu.edu

Профільhttps://scholar.google.com/citations?user=igRuRxsAAAAJ&hl=en

 

ahmadДжавад Ахмад, 

викладач, носій арабської мови.

Читає практичний курс арабської мови для студентів 2, 3 та 4 курсів, сирійський діалект (курс за вибором).

Електронна пошта: ahmad.jawad@knlu.edu.ua

Dalida

 

Даліда Альона Валеріївна 

Викладач перської мови.

 

Електронна пошта: 

aliona.dalida@knlu.edu.ua

 

 

69845999_1607904389343617_798724811655217152_n

Муренець Катерина Олександрівна,

викладач мови іврит

Електронна пошта:

 kateryna.murenets@knlu.edu.ua

 

Pozd

 

Поздняков Кирило Олександрович,

викладач перської мови.

 

Електронна пошта: 

kyrylo.pozdniakov@knlu.edu.ua

 

Arabic_albayancalligraphy.svgОбразцова Тетяна Володимирівна, викладач арабської мови.

У 2007 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, факультет сходознавства, за спеціальністю “Переклад” (арабська) та здобула кваліфікацію філолога, перекладача арабської та англійської мов. Під час навчання неодноразово проходила мовну практику з арабської мови у Єгипті. З 2015 року працює викладачем на кафедрі мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу.  З 2017 р. працює на кафедрі східної філології.

З 2017 р. працює на кафедрі східної філології, активно займається  практичною перекладацькою діяльністю. Сфера наукових інтересів: перекладознавство, художній переклад, арабська лінгвістична традиція.

Профіль:

 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=oFTxnKcAAAAJ&view_op=list_works

Електронна пошта: tetiana.obraztsova@knlu.edu.ua

Arabic_albayancalligraphy.svg

Рибалкін Сергій Валерійович

канд. філол.н., старший викладач

(історія арабської літератури, АЛМ).

Google Scholar Profile : Academia.Edu ProfileАдреса електронної пошти : 

512px-Hindi.svg

Бєсєдіна Владислава Валеріївна, 

старший викладач (мова хінді)

у 1996 році закінчила Інститут країн Азії та Африки при  Московському державному університеті та отримала диплом бакалавра і кваліфікацію «Сходознавство і Африканістика». В 2004 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та отримала диплом магістра і кваліфікацію «Фахівець з мови та літератури гінді та англійської мови». З 1998 по 2010 працювала в Київському міжнародному університеті на посаді старшого викладача та виконуючого обов’язки завідуючого кафедрою східних мов. Також кілька років працювала в Інституті філології та в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді викладача мови гінді. У 2009 році була нагороджена почесною грамотою «За вагомі здобутки у виробничій діяльності та досягнення високої якості праці» від Державної адміністрації святошинського району у місті Києві. З 2010 року працює на посаді старшого викладача кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу Київського національного лінгвістичного університету.

У лютому 2014 року протягом трьох тижнів проходила мовне стажування для викладачів мови гінді в Центрі викладання мови гінді в столиці Індії місті Нью-Делі. З 2017 р. викладає на кафедрі східної філології.

Електронна пошта: vladyslava.biesiedina@knlu.edu.ua

324px-Farsi.svgІващенко Аліна Олегівна,

викладач перської мови.

Електронна пошта:

 alina.ivashchenko@knlu.edu.ua

324px-Farsi.svg

Шевченко Юлія Миколаївна,

викладач перської мови.

Електронна пошта: 

iuliia.shevchenko@knlu.edu.ua