Завідувач кафедри

Olga_Valigura

Валігура Ольга Романівна

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри східної філології Київського національного лінгвістичного університету.

Випускниця Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині КНЛУ) за спеціальністю “іноземні мови (дві мови)”. Після закінчення  аспірантури (КДПІІМ, кафедра теоретичної та експериментальної фонетики германських і романських мов, 1988 р.) захистила кандидатську дисертацію у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов. Закінчила докторантуру у КНЛУ та захистила у 2010 р. докторську дисертацію на тему: “Лінгвокогнітивні і комунікативні основи фонетичної інтерференції (експериментально-фонетичне дослідження)” зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство. З 2010 р. після закінчення докторантури і захисту докторської дисертації працює у КНЛУ, з 2013р. по теперішній час очолює кафедру східної філології.

Основні напрями наукових досліджень пов’язані з теоретичним та експериментальним пізнанням феномену усного мовлення, виявленням національної специфіки й міжмовних подібностей/відмінностей у фонетичних системах іноземної й української мов, встановленням й інтерпретацією причин виникнення фонетичної інтерференції та розкриттям механізмів її породження у площині когнітивної лінгвістики.

Сфера наукових інтересів охоплює експериментально-фонетичні дослідження мовленнєвої комунікації, когнітивну фонетику, соціофонетику, міжкультурну комунікацію, проблеми двомовності і багатомовності. Створена й апробована на значному емпіричному матеріалі комплексна методика дослідження фонетичної інтерференції поширена на відповідні наукові праці на матеріалі інших мов, що виконуються під керівництвом проф. О. Р. Валігури.

Бере активну участь у міжнародних лінгвістичних форумах. Пройшла наукове стажування в Університеті штату Айови, США (2012), є учасником Міжнародного спільного проекту Державного департаменту США і Університету штату Айови «Engaging Materials for Global English». Працювала на посаді запрошеного професора у Радомському університеті  (Польша, 2012-2013 р.). Є координатором від КНЛУ міжнародної програми Темпус «Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованихтехнологій”» спільно з партнерами з європейських вузів (Астонський Університет, м. Бірмінгем, Велика Британія, Фрайбургський педагогічний університет, м.Фрайбург, Німеччина, Університет Кан Нижня Нормандія, м. Кан, Франція).

Здійснює наукове керівництво магістерськими та кандидатськими дослідженнями, є опонентом 20 кандидатських і докторських дисертацій. Під її науковим керівництвом захищено 8 дисертацій. Віце-президент Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП). Член редакційних колегій багатьох наукових збірників з мовознавства (м. Київ, Одеса, Чернівці, Дрогобич та ін.). Член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.04 в Київському національному лінгвістичному університеті (заступник голови спеціалізованої вченої ради) та в Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка.

Має понад 120 опублікованих праць, серед яких монографія, 36 навчально-методичних посібників, 55 наукових статей, 35 матеріалів конференцій, виданих в Україні, Білорусі, Росії, Польщі, Сербії.

Електронна адреса: olha.valihura@gmail.com