Історія кафедри

Кафедра східної філології створена 4 лютого 2013 року з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу на базі реорганізації кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу і кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу факультету сходознавства і є випусковою кафедрою за ступенями вищої освіти “Бакалавр“ та “Магістр” за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.06 Східні мови та література (переклад включно). Освітні програми включають в себе основну східну мову, західну мову на вибір та другу східну мову.

Завданням випускової кафедри східної філології є забезпечення на високому науково-методичному рівні підготовки фахівців першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти на факультеті сходознавства шляхом вивчення і впровадження новітніх технологій навчання східних мов у контексті вимог Ради Європи та Болонського процесу.

У 2018-2019, 2019-2020 н.р. підписано низку угод між Київським національним лінгвістичним університетом та університетами країн Сходу про співпрацю в галузі освіти та науки. З нового навчального семестру студенти арабського відділення кафедри східної філології навчаються в університетах Орану та Адрару (Алжирська Народна Демократична Республіка).

У зв’язку зі створенням окремих кафедр китайської, корейської, турецької та японської філології станом на 2019-2020 н.р. кафедра східної філології відповідає за забезпечення викладання дисциплін із таких мов як: арабська, фарсі, іврит, хінді та урду.

У 2014-2017 навчальних роках кафедра забезпечувала викладання практичних і теоретичних мовних дисциплін з арабської, перської, турецької, китайської, корейської, японської мов, практичного курсу перекладу з названих вище мов. Серед здобутків кафедри за 2014-2017 н.р.:

  • відкриття в січні 2014 року на кафедрі східної філології аспірантури зі спеціальності 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. Випускниками аспірантури кафедри східної філології є зокрема завідувач кафедри китайської філолології, к.ф.н., доц. Любимова Ю.С. (Функціонально-семантичне поле модальності в сучасній китайській мові, науковий керівник – проф. Сорокін С.В., захист в спеціалізованій вченій раді КНУ імені Тараса Шевченка 04 квітня 2017 року), к.ф.н., доц. Охріменко В.О. (Ономатопеїчна лексика сучасної корейської мови: структурно-семантичний і функціональний аспекти, науковий керівник – доктор філол. наук, проф. Валігура О.Р., захист в спеціалізованій вченій раді КНУ імені Тараса Шевченка 16 травня 2017 року.).
  • організація роботи секцій «Актуальні проблеми східної філології» (керівник – проф. О.Р. Валігура);
  • оновлення навчальних і робочих програм з дисциплін, закріплених за кафедрою;
  • розробка ІМП (інформаційно-методичних пакетів), КНМК (комплексу навчально-методичного забезпечення) дисциплін, закріплених за кафедрою;
  • створення і наповнення веб-сторінки кафедри (відпов. – к.ф.н., ст. викл. Рибалкін С.В.).