Дисципліни

У 2019-2020 навчальному році кафедра забезпечує викладання таких практичних, теоретичних мовних та перекладознавчих дисциплін:

Секція арабської мови:

 • Арабська мова
 • Вступ до арабської філології
 • Загальна теорія перекладу
 • Лексикологія арабської мови
 • Практичний курс перекладу з арабської мови
 • Зіставна лексикологія арабської і української мов
 • Історія арабської мови
 • Діалектологія арабської мови
 • Техніка УДП з арабської мови
 • Зіставна граматика арабської і української мов
 • Історія арабського театру
 • Теоретична граматика арабської мови
 • Історія арабської літератури
 • Лінгвокраїнознавство

Секція перської мови:

 • Перська мова
 • Вступ до іранської філології
 • Лексикологія перської мови
 • Практична граматика перської мови
 • Історія перської мови
 • Основи теорії і практики перекладу
 • Практичний курс перекладу (перська й українська мова)
 • Теорія і практика перекладу перської мови
 • Практична фонетика перської мови
 • Історія перської літератури

Секція мови гінді:

 • Мова гінді
 • Мова урду
 • Стилістика мови гінді
 • Теорія і практика перекладу з мови гінді
 • Переклад художньої літератури
 • Переклад спец. текстів з мови гінді
 • Практична граматика мови гінді
 • Історія індійської літератури
 • Лінгвокраїнознавство Індії

Секція мови іврит:

 • Мова іврит
 • Практична граматика мови іврит
 • Культура усного і писемного мовлення мовою іврит
 • Історія єврейської літератури
 • Лексикологія мови іврит
 • Історія мови іврит
 • Практичний курс перекладу (іврит-українська)
 • Єврейська література новітньої доби
 • Література та релігійний діалог між Сходом і Заходом

Також кафедра забезпечує викладання курсів з основ загального мовознавства, вступу до мовознавства, загального мовознавства для студентів І-ІІ курсів факультету сходознавства; методів лінгвістичних і перекладознавчих досліджень для магістрів факультету сходознавства;

-  здійснює керівництво аспірантами та здобувачами;

- забезпечує керівництво педагогічною практикою бакалаврів на факультеті сходознавства;

- забезпечує керівництво написанням курсових робіт і дипломних робіт магістра на факультеті сходознавства.