Дисципліни

У 2016-2017 навчальному році кафедра забезпечує викладання таких практичних мовних, теоретичних мовних та перекладознавчих дисциплін:

Секція арабської мови:

 • Арабська мова
 • Вступ до арабської філології
 • Загальна теорія перекладу
 • Лексикологія арабської мови
 • Практичний курс перекладу з арабської мови
 • Зіставна лексикологія арабської і української мов
 • Історія арабської мови
 • Діалектологія арабської мови
 • Техніка УДП з арабської мови
 • Зіставна граматика арабської і української мов
 • Історія арабського театру
 • Теоретична граматика арабської мови
 • Історія арабської літератури
 • Лінгвокраїнознавство

Секція турецької мови:

 • Історія турецької літератури
 • Загальна теорія перекладу
 • Лексикологія турецької мови
 • Зіставна лексикологія турецької і української мов
 • Зіставна граматика турецької і української мов
 • Практичний курс перекладу з турецької мови

Секція перської мови:

 • Теоретична граматика перської мови

Секція корейської мови:

 • Корейська мова
 • Курс за вибором з теоретичних мовних дисциплін
 • Практичний курс перекладу з корейської мови

Секція китайської мови:

 • Китайська мова
 • Історія китайської мови

Секція японської мови:

 • Історія японської літератури
 • Японська мова
 • Техніка УДП з японської мови

Викладаються курси за вибором та вибіркові дисципліни:

 • курс за вибором з лінгвістики, 4 курс, мова і література (яп.) – доц. Свердлова Т.Г.;
 • КЗВ з теоретичних мовних дисциплін, 3 курс – доц. Свердлова Т.Г.
 • Переклад спеціальних текстів з корейської мови, 5 курс – доц. Урядова В.Д.

Також кафедра забезпечує викладання курсів з основ загального мовознавства, вступу до мовознавства, загального мовознавства для студентів І-ІІ курсів факультету сходознавства; методів лінгвістичних і перекладознавчих досліджень для магістрів факультету сходознавства;

-  здійснює керівництво аспірантами та здобувачами;

- забезпечує керівництво педагогічною практикою бакалаврів на факультеті сходознавства (китайська і японська);

- забезпечує керівництво написанням курсових робіт і дипломних робіт магістра на факультеті сходознавства.